نوع پروژه: نمونه پروژه های بازسازی خانه

بازسازی آپارتمان در غرب تهران

بازسازی آپارتمان در غرب تهران

کلان شهر تهران دارای مناطق چند گانه است که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آن گسترانیده شده است. شهر تهران به عنوان پایتخت کشور عزیزمان دارای جمعیت بالغ بر 13 میلیون نفر است که در سرتاسر این شهر پراکنده شده اند. منطقه غرب تهران نیز به دلیل داشتن امکانات مناسب و […]

طراحی دکوراسیون اتاق نشیمن قرمز

بازسازی خانه در غرب تهران

در غرب تهران خانه های بسیاری وجود دارند که بصورت یک طبقه و همکف ساخته شدند. اگر تجربه زندگی در چنین خانه هایی را داشته باشید زیبایی های موجود در آن را درک می کنید. غرب تهران نیز از جمله مناطقی شمرده می شود که دارای تعداد زیادی از این نوع خانه هاست. چشم و […]