نمونه قرارداد بازسازی ساختمان بدون مصالح + دانلود فایل PDF

در صورتی که می خواهید ساختمانی را بازسازی کنید و یا قصد دارید دکوراسون داخلب فروشگاه خود و یا خانه تان را تغییر دهید، باید بسته به نوع پروژه خود قرارداد پیمانکاری با جزییات درست را تنظیم کنید. با توجه به نوع پروژه ای که در نظر دارید، باید نمونه قرارداد پیمانکاری مناسب را امضا کنید. نمونه قرارداد بازسازی ساختمان بدون مصالح را می توانید در ادامه این مطلب بخوانید و با توجه به آن قراردادهای بازسازی ساختمان بدون مصالح خود را تنظیم کنید.

 

هدف بررسی نمونه قرارداد بازسازی ساختمان چیست؟

نمونه قراردادهای پیمان کاری بدون مصالح به شما در تنظیم چنین قراردادهایی برای فضای داخلی منزل، یا تغییرات ساختمان، ویلا و یا هر مکان دیگری، کمک خواهند کرد. شما می توانید با بررسی این مطالب کلیات و جزئیات مختلف درباره این موضوع را یاد بگیرید و در قراردادهای خود ذکر کنید، تا پروژه ها دچار مشکل نشوند. وضوح در قرارداد به روند پیشروی پروژه بسیار کمک خواهد کرد. این موضوع به شما در تنظیم قراردادهای خود برای شفاف سازی و پیشگیری مشکلات بسیار کمک خواهد کرد.

 

نمونه قرارداد بازسازی ساختمان بدون مصالح

این قرارداد در تاریخ ———— ، در ساعت ———— ، در محل ———- به آدرس ————– ، فی مابین ————– به کد ملی ———- ، به آدرس ———– ، که از این پس کارفرما نامیده می شود و ————- به کد ملی ——— ، به آدرس —————– ، که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید و طرفین قرارداد با امضاء این قرارداد و پیوستهای آن، خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کلیه مفاد این قرارداد نمودند.

 

نمونه متن تعیین طرفین قرارداد پیمانکاری ساختمانی بدون مصالح در ادامه آمده است:

۱- مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

 

۲- مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

مضوعاتی که باید برای متن قرارداد پیمانکاری بدون مصالح ذکر کنید شامل:

 1. موضوع قرارداد و محل انجام آن
 2. محاسبات و مشخصات فنی پروژه
 3. مبلغ قرارداد به تفکیک کلی و جزئی
 4. شرایط پرداخت
 5. اسناد و مدارک پیمان
 6. مدت زمان انجام کار
 7. دیرکرد طرفین
 8. نظارت
 9. معرفی دستگاه نظارت
 10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه
 11. تعهدات پیمانکار
 12. تعهدات کارفرما
 13. نگهداری از کارهای انجام شده
 14. تضمین حسن انجام کار
 15. ضمانت حسن انجام کار از طرف پیمانکار
 16. مالیات پروژه
 17. موارد فسخ پروژه
 18. اختلافات ناشی از قرارداد پپیمانکاری ساختمانی بدون مصالح
 19. موارد متفرقه در قرارداد پیمانکاری ساختمانی بدون مصالح
 20. آدرس اقامتگاه و تلفن تماس طرفین
 21. نسخه قرارداد پیمانکار ساختمانی بدون مصالح

 

دانلود فایل PDF نمونه قرارداد بازسازی ساختمان بدون مصالح به صورت کامل

کلام آخر

همانطور که می دانید امروزه قراردادها در زندیگی ما نقش مهمی داردند، بخصوص در مباحث مربوط به بازسازی که ریزکاری های بسیاری دارد مانند مصالح و نوع مصالح مصرفی. حتما قبل از اینکه قرارداد بدون مصالح با پیمانکار بازسازی ببندید با فرد متخصص و آگاه در این زمینه مشورت کنید که متحمل ضرر نشوید. می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید و به صورت رایگان مشاوره کنید.

 

مقالات بیشتر : 

طرح و مراحل بازسازی خانه های فرسوده چگونه است

جریمه بازسازی ساختمان

وام بازسازی خانه های فرسوده

ضوابط بازسازی ساختمان چیست

مطالب مرتبط