نمونه قرارداد بازسازی سرویس بهداشتی با جزئیات کامل

داشتن یک سرویس بهداشتی خوب و تمیز که تمام بخش هایش سالم و بدون ایراد باشد، جز اولویت های هر خانه و ساختمانی می باشد. در واقع سرویس بهداشتی جز ضروری ترین احتیاجات در تمام خانه و ساختمان ها است.

اگر سرویس بهداشتی ما آسیب دیده باشد، می بایست در اولین فرصت ممکن آن را بازسازی کنیم تا خود و خانواده مان هنگام استفاده از آن دچار مشکل نشویم.

یکی از مواردی که قبل از بازسازی سرویس بهداشتی باید مورد توجه باشد، انعقاد قرارداد با پیمانکار قبل از شروع کار می باشد. اگر با چنین قراردادی آشنایی ندارید، با ما همراه باشید. در ادامه نمونه قرارداد بازسازی سرویس بهداشتی را با شما به اشتراک می گذاریم.

فردی که قصد بازسازی بخش های مختلف منزل خود را دارد باید علاوه بر تامین هزینه های لازمه، می بایست به دنبال یک پیمانکار متعهد و متخصص نیز باشد که با در اختیار گرفتن مصالح، کار بازسازی را به بهترین شکل انجام دهد.

 کار بازسازی ساختمان و به خصوص بازسازی سرویس بهداشتی کاری تخصصی و نیازمند تجربه است و نباید ساده انگاشته شود. چنانچه فرد غیرمتخصص برای این کار در نظر گرفته شود امکان دارد علاوه بر حیف نمودن مصالح، به بخش های دیگر خانه نیز آسیب برساند و در همین راستا طرفین دچار اختلافات جدی شوند. پس بهتر است قبل از شروع کار بازسازی سرویس بهداشتی، یک قرارداد جامع و کامل میان طرفین منعقد شود.

نمونه قرارداد بازسازی سرویس بهداشتی


1.مشخصات طرفین قرارداد

پیمانکار : آقا / خانم ……………………  فرزند ……………  به شماره شناسنامه ………… شناسه ملی …………………..  به نشانی ……………………………………. به شماره تلفن ثابت …………. و شماره همراه ……. می باشد.

2.موضوع قرارداد و محل انجام آن

عملیات بازسازی یک واحد سرویس بهداشتی به متراژ ………………………. واقع در واحد …………………… ساختمان …………….. به نشانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. می باشد.

3.مدت  قرارداد

مدت كامل انجام این پروژه ……………….. روز كاري بوده و تاريخ شروع قرارداد از تاریخ ………….. و تاريخ خاتمه قرارداد نیز در تاریخ …………….. مي باشد.

4.مبلغ قرارداد

کل مبلغ حق الزحمه در نظر گرفته شده برای بازسازی این سرویس بهداشتی كه از سوي پيمانكار محاسبه و مطرح گشته و با موافقت كارفرما تعيين گرديده به ارزش …………………….. ريال تعيين مي گردد.

5.هزینه دستمزد هر بخش به تفکیک زیر می باشد.

هزینه تعویض کاشی های دیوار سرویس بهداشتی با تهیه کاشی توسط پیمانکار به مبلغ …………. و بدون آن به مبلغ ………………. می باشد.

هزینه تعویض سرامیک های کف سرویس با تهیه سرامیک توسط پیمانکار به مبلغ ……………… و بدون آن به مبلغ …………………. می باشد.

هزینه تعویض کاسه توالت در صورت تهیه سنگ توالت توسط پیمانکار به مبلغ ……………… و بدون آن به مبلغ ………………….. تعیین می گردد.

هزینه تعویض شیر آلات سرویس بهداشتی چنانچه مصالح توسط پیمانکار تامین گردد به مبلغ ……………… و بدون مصالح به مبلغ ……………………….. تعیین می گردد.

هزینه تعویض سیم کشی ها و سیستم روشنایی با تهیه سیم و سایر ملزومات توسط پیمانکار به مبلغ ………………………….. و بدون آن به مبلغ ……………………… می باشد.

انجام پروژه رابیتس / کناف مربوط به سقف سرویس با تامین مصالح توسط پیمانکار به مبلغ ……………….. و بدون آن به مبلغ ………………………. تعیین گردیده است.

(دستمزد هر بخش را می توان همینطور به تفکیک ثبت نمود تا در صورت بروز هر اختلافی در هر بخش از کار، به میزان کار انجام شده تصفیه دستمزد انجام گرفته و با توافق طرفین قرارداد ملغی گردد)

6.شیوه پرداخت مبلغ قرارداد

پس از توافقات صورت گرفته میان دو طرف  مبلغ …………………………………. تومان به عنوان پیش پرداخت در شروع تاریخ این قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد و پیمانکار رسید آن را تحویل کارفرما خواهد داد.

مبلغ ……………………….. که معادل دستمزد مراحل 4.2 و 4.3 در بند 4 قرارداد می باشد پس از انجام این مراحل به عنوان قسط دوم به پیمانکار پرداخت می گردد

مبلغ ………………………. که جمع دستمزد مراحل 4.4 و 4.5 و 4.6 می باشد پس از پایان این مراحل به پیمانکار پرداخت می گردد.

قسط آخر نیز به مبلغ ……………………… که برابر با دستمزد مرحله آخر است، پس از انجام این مرحله به پیمانکار پرداخت می گردد.

تمام امور افزوده شده توسط کارفرما که وسط انجام پروژه به کار اضافه شده است و مبلغ دستمزد آن در قرارداد پیش بینی نشده است، باید توسط دو طرف قرارداد توافق شده و در صورت لزوم طی یک پیوست به قرارداد الحاق گردد.

7.وظایف و تعهدات پیمانکار

پیمانکار مکلف است کار بازسازی را دقیقا طبق تاریخ و مهلتی که توافق شده و در ذیل این قرارداد ذکر شده، به پایان برساند. در صورت تاخیر در تحویل، پیمانکار مکلف است روزانه پانصد هزار تومان به عنوان وجه التزام به کارفرما پرداخت نماید.

پیمانکار وظیفه دارد کلیات و جزئیات طرح پروژه شامل اندازه ها و مشخصات ابلاغی را به همان صورت که مورد توافق قرار گرفته پیش برده و اجرا کند و چنانچه تغییری در ساختار بازسازی بدون اطلاع و رضایت کارفرما ایجاد گردد، پیمانکار مستلزم پرداخت خسارت معادل یک و نیم برابر مبلغ تعیین شده برای انجام کار، به کارفرما است.

پیمانکار وظیفه تامین نیروی کار و وسایل لازم برای انجام پروژه بازسازی را بر عهده دارد.

هر مشکلی در پیش برد اجرای پروژه به وجود آید، باید به اطلاع کارفرما برسد و وظیفه این امر بر عهده پیمانکار است.

چنانچه قرارداد پیمانکاری با مصالح باشد، پیمانکار موظف است کیفیت مصالح را طبق همان چیزی که توافق کرده اند تهیه و به کار ببرد و اگر ثابت شود از این امر تخطی کرده، مستلزم پرداخت خسارت برابر با نصف بها مصالح می گردد.

رعایت کلیه اقدامات حفاظتی برای حفظ ایمنی کارکنان مانند تهیه کفش ایمنی و ابزار کار سالم و استاندارد و استفاده از کارکنان ماهر و اموزش دیده بر عهده پیمانکار می باشد و در صورت بروز حادثه چنانچه مشخص شود علت حادثه کوتاهی در این امور بوده، مسئولیت حادثه بر دوش پیمانکار قرار می گیرد.

پیمانکار مسئول حفظ مصالح و ابزار آلات موجود در محل کار را بر عهده دارد و چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد مصالحی مفقود شود مسئولیت اش بر عهده پیمانکار است.

پیمانکار موظف است برای انجام کار از استادکاران حرفه ای و کارگران آموزش دیده استفاده کند تا نتایج کار مطلوب و قابل قبول باشد. چنانچه خلاف این ثابت شود و نتیجه کار ضعیف باشد، کارفرما می تواند به اندازه کل مبلغ دستمزد پیمانکار مطالبه خسارت نماید.

8.وظایف و تعهدات کارفرما

کارفرما موظف است در ابتدای کار کلیه وظایف پیمانکار را به روشنی بیان کند و همچنین طرح بازسازی خود را به طور کامل و شفاف به اطلاع پیمانکار برساند. چنانچه موردی جا بیوفتد مسئولیت اش بر عهده خود کارفرما است.

پیمانکار می بایست طبق تاریخی که برای آغاز پروژه بازسازی در قرارداد مشخص شده، محل انجام پروژه را تخیله و آماده نموده و در اختیار پیمانکار قرار دهد.

اگر کار براساس پیمانکاری بدون مصالح باشد، کارفرما موظف است در موعد پیش بینی شده در قرارداد، مصالح لازم را برای شروع کار در اختیار پیمانکار قرار دهد به طوری که پیمانکار معطل مصالح نماند.

چنانچه کارفرما متوجه نقص کار و آسیب به پروژه بازسازی سرویس بهداشتی خود شود، می تواند از ادامه کار پیمانکار جلوگیری نموده و با استناد به قرارداد تنظیم شده، شکایت خود را نزد مراجع قضایی ارائه کند

کارفرما موظف است پس از پایان هر مرحله از بازسازی طبق توافق موجود در قرارداد، دستمزد همان مرحله از کار را به پیمانکار تقدیم کند.

(تمام توافقات صورت گرفته را می توان به همین صورت ادامه داده ثبت نمود)

9.ضمانت حسن اجراي تعهدات از سوي پيمانكار

پيمانكار ميبایست هنگام امضاء قرارداد، ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات ،كه به صورت تضمين نامه بانكي/ يا سفته یا چک به میزان 10 درصد از کل مبلغ دستمزد است را تسليم كارفرما نمايد و در صورتي كه پيمانكار از اجراي هر يك از تعهدات خود تخطی کند، كارفرما مجاز است به استناد قرارداد، اسناد تضميني را به تناسب ميزان خسارت وارد شده به نفع خود ضبط و وصول نمايد. این اسناد باید پس از پایان کار به پیمانکار عودت داده شود.

10.مسئولیت پرداخت مالیات

چنانچه هرگونه مالیاتی شامل پروژه بازسازی مورد نظر شود بر عهده شخص ………………………….. می باشد.

11.موارد و شرایط فسخ قرارداد

چنانچه پیمانکار در حین انجام کار یا جایی دیگر دچار آسیب شود و توان ادامه اجرای بازسازی را نداشته باشد، طرفین می توانند طی توافق بین خود قرارداد را فسخ کنند.

تاخیر در شروع پروژه بیش از ………………………. روز به کارفرما این حق را می دهد که قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ و در صورت متحمل شدن خسارت، شکایتی را نزد مراجع قضایی ارائه کند.

چنانچه پیمانکار وسط اجرای پروژه، کار را به یکباره متوقف کند و بدون دلیل موجه از ادامه آن سر باز بزند، کارفرما حق دارد بعد از گذشت ……………………… روز از این اتفاق قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نموده و ادامه کار را طی توافق با پیمانکاری دیگر ادامه دهد.

چنانچه بر روی کیفیت مصالح توافقی صورت گرفته و در پیوست همین قرارداد ثبت گشته باشد، پیمانکار حق دارد عین همان مصالح را از کارفرما مطالبه کند و در صورت مخالفت او، کار را متوقف نموده و …….. درصد از مبلغ کل را به عنوان خسارت مطالبه کند.

12 . تعداد نسخه ها و مواد قرارداد :

قرارداد فوق طی …………………. ماده و ……………………….. نسخه تنظیم و تهیه گردیده و به امضاء طرفين رسيده است و هر نسخه حكم واحد و يكسانی دارد.

   امضاء و اثرانگشت كارفرما/ يا نماينده قانوني ايشان  

امضاء و اثرانگشت پيمانكار/ يا نماينده قانونی ایشان


کلام پایانی

انعقاد قرارداد بازسازی همواره دارای اهمیت زیادی است. قرارداد باعث می شود همه چیز شفاف باشد و اختلافات به هنگام انجام کار به حداقل ممکن برسد. تفاوتی نمی کند بازسازی ما مربوط به یک عمارت بزرگ باشد یا یک ویلا، آشپزخانه باشد یا سرویس بهداشتی، در هر صورت وجود یک قرارداد کامل و جامع جز ضروریات انجام کار می باشد.

اگر در مورد بازسازی خانه و ساختمان و نحوه انجام آن و شرایط و چگونگی انعقاد قرارداد بازسازی اطلاعات و تجربه کافی ندارید، نیازی نیست نگران باشید.

 شرکت بازسازی میچینم تمامی این امور را برای شما انجام می دهد. ما با تجربه ای طولانی در امر بازسازی و نوسازی خانه و ساختمان، ارئه دهنده هرگونه خدماتی از مشاوره تا طراحی و اجرا هستیم

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید:

سوالات متداول

شیوه پرداخت دستمزد چگونه است؟

طرفین می توانند طی بندهای جداگانه ای دستمزد انجام هر مرحله را به صورت تفکیک شده ذکر کنند و پس از پایان هر مرحله، دستمزد مربوط به آن را بین خود تسویه کنند. شیوه دیگر نیز به این صورت است که کل مبلغ را به سه یا چهار قسط تقسیم کرده و یک بخش به صورت پیش پرداخت و دو بخش در حین انجام کار و یک بخش نیز پس از پایان کار پرداخت شود.

اگر حین انجام کار یکی از کارگران آسیب ببیند، مسئولیت آن با چه کسی است؟

اگر این آسیب ناشی از سهل انگاری خود فرد نبوده و مربوط به غیر استاندارد بودن ابزار کار بوده، مسئولیت جبران خسارت با پیمانکار است.

بیشتر بخوانید :

انواع قرارداد بازسازی

قرارداد تعمیر ساختمان و موارد مهم در آن

نمونه قرارداد بازسازی ساختمان به صورت درصدی + دانلود فایل PDF

نمونه قرارداد بازسازی ساختمان بدون مصالح + دانلود فایل PDF

نمونه قرارداد پیمانکاری داخلی ساختمان

مطالب مرتبط