نمونه قرارداد پیمانکاری داخلی ساختمان و توضیحات کامل

نمونه قرارداد پیمانکاری داخلی ساختمان

انتخاب پیمانکار از جمله نیازهای اصلی و اساسی برای شروع ساخت و ساز و بازسازی هرگونه ساختمانی می باشد. همراه نمودن یک پیمانکار مجرب و متخصص که دارای تجربه کافی در زمینه نوسازی و بازسازی ساختمان باشد دارای اهمیت زیادی است ولی عاملی که به همین اندازه و چه بسا بیشتر اهمیت دارد، انعقاد قرارداد پیمانکاری مناسب و معتبر بین کارفرما و پیمانکار قبل از شروع کار می باشد.

قرارداد پیمانکاری می بایست به طور کامل و جامع تمامی تعهدات و وظایف دو طرف را شامل شود تا از بروز هرگونه اختلافی که امکان دارد در آینده پیش بیاید جلوگیری کند. در ادامه سعی داریم تا یک نمونه قرارداد پیمانکاری داخلی ساختمان را با شرح جزئیات آن ارائه نماییم.

یک قرارداد جامع پیمانکاری شامل چه مواردی است

تمامی موارد و ضرورت های انجام کار ساخت و ساز به همراه وظایف و مسئولیت های طرفین می بایست در یک قراداد پیمانکاری به طور جامع و کامل پیش بینی و لحاظ گردند. این موارد شامل عنوان قرارداد، مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد و … می شود که نمونه ای از آن را در ادامه آورده ایم.

عنوان قرارداد

همانند هر قرارداد دیگری، در قرارداد پیمانکاری نیز عنوان قرارداد اولین موضوعی است که باید ذکر شد. در ابتدا باید مشخص شود که قراردادی که پیش روی ما است حول چه محوریست و موضوع آن چیست. اینگونه مخاطب می تواند متوجه نوع قرارداد شود. بهتر است عنوان قرارداد در عین کوتاهی کاملا واضح و شفاف باشد تا به دور از هرگونه سردرگمی، مخاطب خود را خیلی سریع با موضوع قرارداد آشنا کند.

مشخصات طرفین قرارداد

تفاوتی نمی کند چه قراردادی باشد. هر قراردادی معمولا بین دو فرد منعقد می شود و می بایست مشخصات رسمی آن دو که از روی شناسنامه یا دیگر اسناد رسمی شان برداشته می شود به طور کامل در ابتدای قرارداد قید شود. این مشخصات شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق محل سکونت، کد پستی محل سکونت و شماره تماس هر یک از طرفین می شود که در بند مربوط به مشخصات به ثبت می رسد.

موضوع قرارداد

در ذیل این بخش باید نوع عملیاتی که طرفین بر روی آن توافق دارند به طور کامل با ذکر جزئیات ثبت گردد. موضوع قرارداد بیان می کند که پروژه پیش رو نوسازی است یا بازسازی، در کجا قرار دارد، به چه صورت و به چه میزان و کیفیتی قرار است کار انجام شود. تمامی این موارد به طور شفاف در این بخش تشریح می گردد. این بخش هرچه کامل تر و شفاف تر نوشته شود می تواند از بروز هرگونه اختلافی در ادامه کار جلوگیری کند و اختلافات به وجود آمده را نیز راحت تر برطرف می کند.

مدت قرارداد

در ذیل این بخش زمان دقیق شروع کار پروژه ثبت می شود و مدت زمانی که برای پایان پروژه توسط طرفین تخمین زده شده در نظر گرفته می شود نیز ثبت می شود. این بند را می توان به نوعی ضرب الاعجل مشخص شده برای پیمانکار به شمار آورد که براساس آن موظف است کار را تا زمان مشخص شده به پایان برساند.

مبلغ قرارداد و دستمزد پیمانکار

در این بند نیز میزان دستمزدی که باید به پیمانکار بابت انجام پروژه پرداخت شود ثبت می گردد. هرگونه مسئولیت دیگری که بر دوش پیمانکار قرار می گیرد و بر طبق آن دستمزدی برایش پیش بینی می شود نیز در این بخش با ذکر مبلغ دقیق دستمزد، مورد اشاره قرار می گیرد.

شیوه پرداخت مبلغ قرارداد

در ذیل این بند تمامی مبالغی که تحت شرایط های گوناگون و در بازه های زمانی متعدد می بایست توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت شود را ثبت می کنند.

در ادامه این بندها نیز موارد متعدد دیگری مانند تعهدات طرفین، شرایط توقف پروژه، نحوه حل اختلاف، شرایط فسخ قرارداد و … ذکر می شود که در ادامه شاهد نمونه ای از آن خواهید بود.

نمونه قرارداد پیمانکاری داخلی ساختمان


(قرارداد پیمانکاری داخلی ساختمان)

ماده 1 . طرفین قرارداد :

کارفرما : آقا / خانم ……………………  فرزند ……………  به شماره شناسنامه ………… شناسه ملی …………………..  به نشانی ……………………………………. کد پستی ………………………. به شماره تماس …………………

پیمانکار: آقا / خانم ……………………  فرزند ……………  به شماره شناسنامه ………… شناسه ملی …………………..  به نشانی ……………………………………. کد پستی ………………………. به شماره تماس ………………..

ماده 2 . موضوع قرارداد :

موضوع این قرارداد عبارت است از  ……………………. که در جهت اجرای پروژه ……… ، واقع در ……………… ، مطابق مشخصات فنی ذکر شده در پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد، توسط پیمانکار مدیریت یا انجام خواهد شد.

ماده 3 . مدت قرارداد  :

مدت این قرارداد از تاریخ ……………. تا تاریخ …………… به مدت ……………. ماه/ روز می باشد. این مدت تنها در صورتی قابل تمدید است که کار و عملیات جدیدی به موضوع قرارداد اضافه شود، زمان اجرای عملیاتهای اضافه شده به موضوع قرارداد با توجه به نظر پیمانکار به مدت قرارداد اضافه می کند.

ماده 4 . مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد ……… می باشد. تمام حق الزحمه قرارداد بر طبق مبالغ پیش بینی شده برای انجام هر بخش در هر مرحله، در پیوست قرارداد بیان شده است که در صورت انجام تمامی موارد ذکر شده در پیوست …………. می شود

ماده 5 . نحوه پرداخت مبلغ قرارداد  :

مبلغ ……………………..  ريال معادل ………………. تومان به عنوان پیش پرداخت همزمان با انعقاد این قرارداد به پیمانکار پرداخت گردید و پیمانکار با امضاء این قرارداد اقرار به وصول مبلغ مذکور می نماید.

با پایان یافتن عملیات ………… و شروع عملیات …………، پیمانکار باید این موضوع را به کارفرما اعلام نماید و کارفرما باید تا ساعت ………….. روز کاری بعد از اعلام این موضوع به ایشان، مبلغ ……….. بعنوان بخش دوم مبلغ قرارداد، به شماره حساب ………………. که تائید شده توسط کارفرما می باشد واریز نماید.

(بخش های بعدی مبلغ قرارداد نیز به همین ترتیب ذکر شود)

ماده 6 . ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار :

مبلغ ………… معادل ….. درصد از کل مبلغ قرارداد یا همان بخش آخر مبلغ قرارداد، بعنوان “مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” تعیین می شود که تا …….. تاریخ (تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار)  نزد کارفرما به امانت باقی می ماند. کارفرما موظف است در روز تحویل موضوع قرارداد، توسط پیمانکار به کارفرما، یک فقره چک شخصی کارفرما، به میزان مبلغ باقی مانده و به تاریخ …… (که تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار) بعنوان چک تسویه حساب در وجه پیمانکار صادر کند.

ماده 7 . وظایف و تعهدات پیمانکار:

  • پیمانکار مسئول حسن عملکرد کارکنان خود در مدت قرارداد خواهد بود و درصورت ایجاد هرگونه مشکل و خلل از جانب نیروهای پیمانکاری در محل انجام پروژه، تمام مسئولیت آن برعهده شخص پیمانکار است.
  • پیمانکار مسئول حمل و نگهداری و حفاظت از لوازم و ابزار کار خود و پرسنل در کارگاه بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.
  • پیمانکار مسئولیت اجرای تمامی بخش های این قرارداد باکیفیت بالا است و در صورتی که موارد نقص یا ایراد در آن وجود داشته باشد، تمام مسئولیت آن برعهده پیمانکار خواهد بود مگر آنکه مشخص شود خسارت بابت قصور انجام شده از طرف کارفرما بوده است.
  • پیمانکار ضمن تعهد به بیمه کلیه کارکنان خود که در محل مشغول به کار هستند، مسئول حفظ جان پرسنل خود در در محل کار بوده و موظف است کلیه لوازم ایمنی و حفاظت لازم را در اختیار پرسنل خود قرار دهد.

(تمامی وظایف پیمانکار به همین ترتیب نوشته شود)

ماده 8 . وظایف و تعهدات کارفرما :

  • کارفرما باید کلیه مشخصات و دستورات لازم جهت اجرای عملیات پروژه را به موقع در اختیار پیمانکار قرار دهد.
  • کارفرما می بایست تا تاریخ ………. محل اجرای پروژه را بطور کامل تخلیه و به پیمانکار تحویل دهد.
  • در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص در طول اجرای پروژه کلیه هزینه های رفع نقص اعم از مصالح و دستمزد به عهده پیمانکار بوده و در صورت پرداخت از طرف کارفرما این مبلغ از صورت حساب پیمانکار کم می شود. (این مورد باید میان طرفین توافق شود)
  • پرداخت هزینه تمامی قبوض و کلیه هزینه های مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد برعهده کارفرما است.

(در ادامه دیگر وظایف کارفرما که مورد توافق طرفین است ذکر گردد)

ماده 9 . تعیین تکلیف توقف پروژه:

اگر پیمانکار به دلایلی ناموجه در حین اجرای عملیات از انجام موضوع قرارداد تخلف نموده و یا بدون اعلام و هماهنگی قبلی، کار را حداکثر برای مدت ………. ساعت یا ……. روز تعطیل نماید کارفرما می تواند باقی مانده عملیات را به صلاحدید خود اجرا نموده و تمام هزینه های ایجاد شده را به حساب پیمانکار منظور نموده و پس از اتمام عملیات انجام موضوع قرارداد از صورتحساب نهایی پیمانکار کم کند.

(توافقاتی که متفاوت از عنوان بالا است باید به طور کامل با جزئیات ثبت گردد)

ماده 10 . فسخ قرارداد :

این قرارداد در صورت ایجاد ……………. مشکل یا …………… قصور قابل فسخ است و شخص قاصر موظف به پرداخت ………………. مبلغ به عنوان خسارت می باشد.

چنانچه کارفرما به هر دلیلی، غیر از قصور پیمانکار قرارداد را فسخ کند، می بایست این موضوع را رسماً به پیمانکار اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر …………… مبلغ ……….. درصد از مبلغ هزینه شده توسط پیمانکار برای اجرای بخشی از پروژه تا زمان فسخ قرارداد را علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار ،به عنوان خسارت فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت کند.

ماده 11 . جریمه تأخیر در اجرای تعهدات :

چنانچه پیمانکار نتواند پروژه را به صورت تکمیل شده تا مدت زمان مشخص در بند 3 تحویل کارفرما دهد، می بایست ………… مبلغ را به عنوان خسارت به کارفرما تقدیم کند

چنانچه کارفرما نتواند مبالغ تعیین شده را در مهلت های مقرر تقدیم پیمانکار کند، پیمانکار حق این را دارد که علاوه بر توقف پروژه ……….. مبلغ را به عنوان خسارت مطالبه کند.

ماده 12 . تعداد نسخه ها و مواد قرارداد :

این قرارداد در 12 بند و در دو نسخه منعققد گردید که هر دو نسخه حکم واحد دارند.بعد از تنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله و از تاریخ امضا برای طرفین لازم الاجراء می باشد.

امضاء کارفرما                                                                           امضاء پیمانکار


کلام پایانی

تنظیم یک قرارداد شفاف و دقیق که تمامی وظایف و مسئولیت های طرفین در آن به روشنی پیش بینی و قید شده باشد، می تواند تا حدود زیادی از بروز اختلاف میان کارفرما و پیمانکار جلوگیری کند. اگر قرارداد منعقد شده کامل و جامع باشد، طرفین ملزم به اجرای دقیق آن می شوند و کار به درستی و بدون دردسر به سرانجام می رسد.

شرکت بازسازی میچینم با تجربه ای طولانی در زمینه نوسازی و بازسازی خانه قدیمی، توانایی آن را دارد تا اجرای هرگونه طرح بازسازی ویلا قدیمی و تعمیرات ساختمان در تهران شما را بر عهده گرفته و بهترین نتیجه را خدمت شما ارائه نماید. این تیم با در اختیار داشتن مجموعه ای گسترده از مهندسین و معماران و پیمانکاران با تجربه، بیشترین رضایت را در بین مشتریان خود کسب نموده است. چنانچه قصد بازسازی ساختمان خود یا تغیر فضای داخلی منزل خود را دارید، با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

سوالات متداول

آیا مدت انجام کار که در قرارداد ذکر می شود قابل تمدید است؟

این مدت زمان معمولا در ابتدا به صورت حدودی تخمین زده می شود و طرفین می توانند روی تمدید آن توافق کنند.

متن قرارداد معمولا در چند نسخه تهیه می شود؟

این متن معمولا در دو یا سه نسخه تهیه می شود که یکی در اختیار کارفرما، یکی در اختیار پیمانکار و چنانچه نسخه سومی تهیه شود، در اختیار شخصی امین قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید :

انواع قرارداد بازسازی

قرارداد تعمیر ساختمان و موارد مهم در آن

نمونه قرارداد بازسازی ساختمان به صورت درصدی + دانلود فایل PDF

نمونه قرارداد بازسازی ساختمان بدون مصالح + دانلود فایل PDF

مطالب مرتبط